Door op de Gordels te klikken komt het examenprogramma te voorschijn: