top of page

Wat te doen bij ongeval ?

WAT VERSTAAT MEN ONDER HET BEGRIP “ONGEVAL” ?

Onder “ongeval” wordt verstaan : een plotse gebeurtenis waarvan de oorzaak of een van de oorzaken buiten het organisme van het slachtoffer ligt en die een lichamelijk letsel tot gevolg heeft.

WAT TE DOEN IN GEVAL VAN ONGEVAL ? We zetten de te volgen stappen op een rijtje :

1. Een verzekerde kwetst zich tijdens een activiteit.

2. De club/federatie voorziet een ongevalaangifteformulier (website). Gelieve de vragen in te vullen.

3. Met het ongevalaangifteformulier stap je naar de dokter, die het medisch getuigschrift deel uitmakend van het formulier dient in te vullen.

4. Stuur het ongevalsaangifteformulier samen met de eventuele reeds ontvangen originele onkostennota’s (verschilstaten die U ontvangt van/aanvraagt bij uw mutualiteit,…) en verslagen op naar uw federatie : V.J.J.F. vzw – Drakenhoflaan 160 - 2100 Deurne. De verdere afhandeling van uw dossier gebeurt rechtstreeks met ARENA.

5. Eens zij de documenten heeft ontvangen zendt ARENA u binnen de vijf dagen een ontvangstmelding op met alle nodige informatie en uw dossiernummer.

6. Alle bijkomende onkostennota’s kan U ons best onmiddellijk overmaken zodat wij - als het dossier volledig is - tot vergoeding kunnen overgaan.

7. Mogen wij U tenslotte vragen ons onmiddellijk ongunstige ontwikkelingen in het genezingsproces te melden om een zo vlot mogelijke regeling van het dossier te kunnen

waarborgen. Maar hopelijk is deze informatie voor u overbodig en kan u genieten van vele jaren ongevalvrij sportplezier.

Via onderstaande knop "aangifteformulier" komt u rechtreeks op de website van de Vlaamse jujutsu federatie of kortweg de VJJF waar u de nodige documenten kan downloaden in geval van een ongeval dat u wil regelen met de verzekering.

 

Indien u graag een aangifte doet gelieve dit eerst ook aan Sensei Stephan Beken te melden zodat hij zeker op de hoogte is van een aangifte want hij draagt steeds de eindverantwoordelijkheid voor de leden van zijn club Ou En Dojo

bottom of page