top of page

Een training...

Ou En Dojo etiquette

Jujutsu is een krijgskunst, geen sport. Vandaar dat een les gepaard gaat met enkele ‘regels’ die voor een buitenstaander wat vreemd lijken maar eenmaal begonnen hun nut bewijzen. Iedereen is er om je hierbij te helpen🙂.

Voor de training

Verwijder alles wat kwetsuren kan veroorzaken : ringen, uurwerken, juwelen enz. vermits deze ernstige verwondingen kunnen veroorzaken bij jezelf of je partner. Hou daarom ook je nagels kort en proper. Persoonlijke hygiëne en een net pak tonen dat je jezelf, anderen en de dojo respecteert.
Breng geen voedsel en drank op de mat, we beoefenen een krijgskunst en een deel van de training bestaat eruit dat je je dit tijdelijk ontzegt.
Probeer licht te eten voor de training en ruime tijd op voorhand, er wordt heel wat gerold.


Binnenkomen dojo en aanvang les

Probeer op tijd te komen. Ben je te laat, ga dan aan de zijkant van de tatami zitten en wacht tot Sensei toelating geeft deel te nemen aan de training.

Buig naar de tatami wanneer je op -en afgaat en buig naar Sensei.


Vervolgens ga je in seiza zitten op de tatami. Normaal gezien zitten de meest ervaren jujutuka’s rechts van de sensei en loop je zo af naar links naargelang je graad.

Bij de aanvang van de les buig je naar Sensei met de woorden ‘Onegai-shimasu’ (“mag ik oefenen met u”) – op het einde van de les bedank je Sensei door te buigen met de woorden ‘domo arigato gozaimasu’.

Tijdens de les

Als je de mat wil verlaten breng dan Sensei op de hoogte, zo weet hij of het om een kwetsuur gaat of iets anders.
Probeer tijdens de les niet te veel te praten en probeer dit te beperken tot Jujutsu. Het wordt als bijzonder onbeleefd ervaren om te praten terwijl de leraar een oefening voor toont of uitlegt.


Als je problemen hebt met een techniek roep dan niet direct de leraar om hulp. Probeer eerst anderen aandachtig te observeren. Het effectief observeren van een techniek om deze toe te passen maakt deel uit van de training. In het oude Japan betaalden Samoerai veel geld om een techniek één keer te zien. Als je toch nog problemen hebt vraag de leraar dan op een gepast ogenblik om raad.


Onthou dat je op de mat staat om te leren, niet voor je eigen ego. Probeer open te staan voor de lesgever. Wanneer je een andere dojo bezoekt wees respectvol en voer dan uit wat er getoond wordt en niet hoe je het geleerd hebt.


Als de leraar een groepje in je buurt assisteert kan je eventueel je eigen training eventjes stopzetten zodat de leraar genoeg plaats heeft voor een demonstratie.


Blijf alert tijdens de training, ongevallen komen vaak voort uit onoplettenheid.

 

  

bottom of page